Priser

Kontingent pr. år: Under 18 år inkl. 25 skud pr. uge 650 kr.
  Øvrige 650 kr.
  Indmeldelsesgebyr 25 kr.
     
     
Gæsteskytter: Under 18 år 15 kr.
  Øvrige 25 kr.
     
     
Ammunition: 25 stk. Kaliber 22 (SK Standard)  15 kr.
  25 Stk. Kaliber 22 (SK Riffel Match) 20 kr.
  50 stk. Kaliber 22 (SK Standard) 30 kr.
  50 stk. Kaliber 22 (SK Riffel Match) 35 kr.
  Lufthagl (500 stk.) 75 kr.
     
     
Skiver: Luftgevær- inkl. 30 hagl 10 kr.
  Kaliber 22 riffel - under 18 år 0 kr.
  Kaliber 22 riffel - Øvrige 5 kr.
  15 m pistol - Alle 5 kr.
  25 m pistol - Alle 10 kr.
     
     
Diverse: Kaffe 2 kr.
  Sodavand 5 kr.
  Øl - kan først købes efter skydningen 8 kr.

 

Priser pr. 01.01.2016