Priser

Kontingent pr. år: Under 18 år inkl. 25 skud pr. uge 800 kr.
  Øvrige 800 kr.
     
     
     
Gæsteskytter: Under < 18 år 0 kr.
  Øvrige 50 kr.
     
     
Ammunition: 25 stk. Kal. 22 (Eley/SK Standard)  20 kr.
  50 stk. Kal. 22 (Eley/SK Standard) 40 kr.
  50 stk. Kal. 22 (CCI) 35 kr.
  50 stk. kal. 9 mm (9B) 80 kr.
  Lufthagl (500 stk.) 75 kr.
     

Nye medlemmer kan skyde 3 gange før de skal indmelde sig.

Alle medlemmer der er fyldt 15 år skal medbringe gyldig
legitimation og skal være godkendt af politiet på en SKV6/SKV3.